Cafe Pho Dzu - For You

Địa chỉ : Số 86 Đường 19/5, P.1, TP. Trà Vinh

ĐT : 0294-3855985 

Hotline 1 : 0913 805 490  (Anh Ân)

Hotline 2 : 0903 878 449   

Email : caphephodzu@gmail.com

Bản đồ