Cafe Pho Dzu - For You

Địa chỉ : Số 86 Đường 19/5, P.1, TP. Trà Vinh

ĐT : 0294-3855985 

Hotline 1 : 0126 6620 186  (Mr.Quân)

Hotline 2 : 0902 304 940   (mr.Khang)

Email : caphephodzu@gmail.com

Bản đồ